LET OP!! DEZE TOCHT IS AFGELAST!! Erasmus MC Tour de Rotterdam (Rotterdam, ZD)

LET OP!! DEZE TOCHT IS AFGELAST!! Erasmus MC Tour de Rotterdam (Rotterdam, ZD)

Op 27 juni 2020

Bij Topsportcentrum Rotterdam


CHT IS AFGELASTErasmus MC Foundation: Voor een gezonde toekomst

De opbrengst van de Erasmus MC – Tour de Rotterdam is bestemd voor de Erasmus MC Foundation.
De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus MC en aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen).
De stichting heeft tot doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken.
Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.

Erasmus MC – Tour de Rotterdam 2020: ‘Samen maken we kanker kansloos’

De Erasmus MC – Tour de Rotterdam verbindt zich ieder jaar aan een goed doel.
In 2020 komen de deelnemersopbrengsten ten goede naar onderzoek naar kanker.
Kanker raakt ons allemaal.
Eerst en vooral de patiënten zelf, maar ook de mensen om hen heen. Jaarlijks overlijden in ons land meer dan 43.000 mensen aan kanker.
Elk uur komen er meer dan 10 gevallen van kanker bij.
Therapie op maat.

Ons doel is dat iedere patiënt een unieke behandeling op maat krijgt, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke resultaten.
Daarbij wordt een directe brug geslagen tussen het onderzoek in het laboratorium en de behandeling van de patiënt.

Meefietsen met Erasmus MC – Tour de Rotterdam is daarom niet alleen goed voor je eigen gezondheid, je draagt ook bij in het onderzoek naar kanker.
Samen maken we kanker kansloos! Kan je niet meefietsten, maar wil je wel een bijdrage doen? Geweldig!

Voor meer informatie en inschrijven klik hier.