Bergentocht

Op 24 juni 2018

In Nederland is nog erg weinig aandacht en geld bechikbaar voor hersentumoren.
Daar willen wij graag verandering in brengen door samen te wandelen, steppen, en fietsen.
Samen bewegen om verschil te maken voor de hersentumorpatiënt.
Opdat hoop op genezing kan worden omgezet in echte genezing.

Het inschrijfgeld voor de Bergentocht is 15 euro per persoon (volwassenen en kinderen).
Daar financieren wij de dagorganisatie mee.
Mochten wij hier nog ietsje over houden dan gaat dit natuurlijk naar het ons goede doel, Stichting STOPhersentumoren.nl.

Het verplichte sponsorbedrag staat op 150 euro per persoon.
Dit bedrag is het minimale op te halen sponsorbedrag wat iedere deelnemer op de startdag op zijn actiepagina moet hebben staan om aan de Bergentocht mee te doen.
Echter onze tocht is en blijft een benefiettocht, we hopen daarom dat je het tienvoudige aan fondsen werft. € 1.500,- is een symbolische euro voor iedere hersentumorpatiënt die jaarlijks in Nederland overlijdt door de gevolgen van eenhersentumor.

Kijk voor meerinformatie en inschrijven op de website van bergentocht.nl


Disclaimer:

Het Team van www.toersteppen.nl is de uitgever van deze website.
Als uitgever besteedt www.toersteppen.nl de grootst mogelijke zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. www.toersteppen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden daarvan. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.

Bezoek aan de website, alsmede het gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker. Informatie op websites waarnaar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. www.toersteppen.nl geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade die hieruit voortkomt.